Com una llum LED us fa les dents més blanques?

- Oct 22, 2020-

LED significa diode emissor de llum. És un dispositiu que allibera llum visible quan es subministra amb corrent elèctric. Sovint, la llum és d’un sol color que pot estar entre el vermell i el blau-violeta a l’escala de llum visible. Els llums LED poden ser molt intensos i sovint més brillantsque els seus homòlegs de làmpades halògenes o incandescents. També són molt més frescos, ja que tenen dissenys de dissipació de calor molt eficients.

Els llums LED no necessiten molta energia, però són molt eficients i duren molt de temps, sobretot en comparació amb altres fonts de llum. No tenen un temps d’escalfament, de manera que s’encenen a la màxima intensitat immediatament. Són una forma de llum visible, de manera que no són un tipus de radiació ionitzant, cosa que significa que no poden causar mutacions cel·lulars. És una alternativa més segura a la llum UV per al seu ús en procediments de blanqueig de dents.